System Lean 6 Sigma

Sławomir Świtek

Certified Master Black Belt w 6 Sigma i Lean z 9-letnim doświadczeniem we wdrażaniu metodologii usprawnień. Obecnie Kierownik Działu Technicznego odpowiedzialny za zespoły technologii produkcji, transferów, konstrukcji, narzędziowni oraz utrzymania ruchu. Champion wielu projektów Lean 6 Sigma.